Върни се горе

С решение на Управителният съвет  (УС) на ДФ „Земеделие” се предоставят 800 000 лева за компенсиране разходите на земеделски производители за растителна защита в овощните насаждения.  Помощта се предоставя за изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период. Подпомагането ще се извърши на два етапа -  през пролетта - след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и през есента - в периода на масов листопад. Заявления за първия период ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” от 26 март до 30 април 2014 г. по постояннeн адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на управление за юридическите лица. Сключването на договори по схемата и изплащането на средства ще продължи до 28 май 2014 г. Срокът за подаване на документи за втория период ще бъде определен с ново решение на Управителния съвет на ДФЗ.

 

От 26 март 2014 г. до 29 август 2014 г. в областните дирекции на фонда ще се приемат и заявления  по схемата за  съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата  е 15 декември 2014 г. Помощта е в размер на 600 000 лева. Целта й е да насърчи малките и средните предприятия от сектор „Плодове и зеленчуци” да застраховат селскостопанската продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия. ДФЗ компенсира 80% от застрахователната премия, когато  застраховката покрива само загуби, причинени от природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на земеделския производител. Компенсацията е в размер на  50% от застрахователната премия, ако застраховката покрива природни бедствия и други загуби, причинени от климатични събития.

 

УС на фонда определи бюджета и срока за кандидатстване по схемата за контрол на почвените неприятели от сем. Телени червеи (Elateridae). Картофопроизводителите ще могат да подават заявления за подпомагане от 26 март до 30 май. Бюджетът на помощта за 2014 г. е 600 000 лв., което е със 100 000 лева повече от предходната година.

 


Сподели в: