Върни се горе

Общ финансов ресурс до 35 335 830 лв. за изплащане на първи транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози- майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за 2018 г., утвърди на заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Средствата ще бъдат изплатени в периода-октомври-ноември.
Утвърдената сума за първи транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за 2018 г. е в размер до 19 238 620 лева, а до 16 097 210 лева са за изплащане на първи транш по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството.
Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г., като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. През 2018 г. средствата за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 60% от бюджета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.
УС на фонд „Земеделие“  реши още да увеличи с 63 хил. лева сумата за компенсации от неблагоприятни  климатични условия за унищожени овощните насаждения от измръзване през зимата и пролетта на 2018 г. С отпуснатите в края на август 700 000 лв. (Протокол № 124 от 29.03.2018 г., и Протокол № 132 от 28.08.2018 г.) средствата достигат 763 000 лв.  
Земеделските стопани от областите Варна, Добрич, Ловеч, Силистра, Сливен и Шумен, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи с праскови и нектарини, кайсии, сливи, бадеми или череши в резултат на измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г. подлежат на подпомагане. Средствата ще бъдат изплатени на земеделските стопани до 22 октомври.

Сподели в: