Върни се горе

3236 проверки са реализирали служителите на държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите за 3 дни. Инспекциите са извършени в периода от 29 април до 2 май, като в резултат от тях са съставени 47 акта и 18 констативни протокола.

Служителите в държавните предприятия са извършили 1368 проверки. Те са на 611 обекти за добив на дървесина, 569 превозни средства, 188 ловци и други физически лица. Съставени са 19 акта за установени нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 1,00 куб. м обла дървесина, 3,50 пространствени кубически метра дърва, пет моторни превозни средства и две каруци.

В същите дни горските инспектори от  регионалните дирекции по горите  в страната са извършили общо 1 867 инспекции. През контрол са преминали 162 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 258 обекта за добив на дървесина, 647  превозни средства, 84 риболовци и 716 физически лица. Съставени са общо 18 констативни протокола и 28 акта за установени административни нарушения. Основно установените с актове нарушения са предимно за добив на дървесина на немаркирани дървета, както и такива за които не са издадени позволителни за сеч, за транспортиране и съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, за транспортиране на дървесина от превозни средства, с нефункциониращи GPS – устройства, за неотговарящи на нормативните изисквания системи за видеонаблюдение на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина и други.   

Задържани са общо 11 пространствени кубически метра дърва за огрев, едно моторно превозно средство и една каруца.

Горските служители от РДГ-Велико Търново при рутинна проверка са констатирали сеч на общо 250 незаконно добити дървета от дървесните видове бук, габър, бял бор и акация в три частни горски имота в землището на село Столът, община Севлиево. Нарушенията са установени в обект за добив на дървесина, попадащ в горска територия – частна собственост, за който е издадено позволително за сеч и е извършен добив на дървесина от немаркирани в основата им с контролна горска марка дървета, както и в два съседни имота, също частна горска територия, за която не е издадено позволително за сеч и са добити незаконно немаркирани дървета.

За установените нарушения на Закона за горите, служителите на РДГ-Велико Търново са съставили два констативни протокола, като едновременно с това са уведомени и компетентните разследващи органи. Работата по случая продължава.

При съвместна проверка на горски инспектори от РДГ-Велико Търново и служители на МВР в село Килифарево, община Велико Търново, са задържали 8 пространствени кубически метра дърва за огрев в частен двор. Дървата са били маркирани с контролна горска марка, но непридружени с превозен билет, доказващ законният им произход. За установеното нарушение служителите на РДГ Велико Търново са съставили констативен протокол, с който е задържана незаконната дървесина. Работата по случая продължава, като предстои да бъде съставен акт на виновните лица.

За същия период от време три екипа горски служители са проверили на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик общо 171 превозни средства, натоварени с дървесина, за които не са установени нарушения на горското законодателство.

Сподели в: