Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов участва в българо-турски бизнес форум на тема: „Добри практики,  възможности и перспективи” в Бургас. Той представи конкурентните предимства на страната ни в сектор земеделие, като инвестиционна дестинация за бизнес.

 

„България като член на ЕС прилага стриктно европейската политика за качество и безопасност  по цялата верига на производство и предлагане на селскостопански продукти и храни”, отбеляза зам.-министърът. Това гарантира на местните потребители и на търговските партньори от трети страни, че произведените в страната хранителни продукти са напълно безопасни и с високо качество.  В страната ни има облекчена процедура и намаляване на административната тежест при промяна на предназначението  на земеделските земи с инвестиционна цел. Дава се възможност на земеделските стопани да изграждат обекти, свързани с ползването на земята, чийто функции са съвместими с предназначението й, без да е необходимо да се провежда процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, посочи още зам.-министър Абазов.  

 

Той акцентира, че през следващия програмен период 2014-2020 г. България  ще  получи европейски средства в размер на 7,5 млрд евро  за земеделие. За директни плащания са предвидени 5,3 млрд.  евро, а бюджетът на Програмата за развитие на селските райони е 2,3 млрд евро.  Зам.-министър Абазов представи и възможностите за подпомагане на инвестиционни проекти по Програмата и по-конкретно мярката „Инвестиции в материални активи”. Тя включва подмерки за подобряване  на общата ефективност и устойчивост на земеделското стопанство, за преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти и инвестиции в неземедлески дейности. През 2014г. у нас ще прилагаме т.нар преразпределително плащане, вследствие на което всички малки и средни стопанства, обработващи площ до 300 дка ще получават по 45 лева на декар. Мярката ще облагодетелства 66 000 земеделски производители от общо 78 000 бенефициенти. Общият ресурс, който допълнително ще получат малките и средните стопанства в резултат на преразпределително плащане е 52 млн. евро. Въвежда се и подпомагане  на малки стопанства, обработващи до 3-4 ха, с константна субсидия 1250 евро, без задължението да изпълняват „зелените ангажименти” и кръстосаното съответствие.

 

Износът на  селскостопански пордукти от нашата страна за Турция е нараснал с 46,1%, като през 2012 г. е бил 165 785 хил евро, а през 2013г.   се е увеличил до  242 279 евро.

 

Във форума участваха  над 100  представители  на български и турски фирми, предприемачи и инвеститори от южната ни съседка с интерес за бизнес в България.


Сподели в: