Върни се горе

Водещ: На 1 март започва кампанията за плащания към земеделците. Повече за тези 1,4 милиарда, които ще получат производителите в сектора до края на годината, сега ще научим от зам.-министъра на земеделието и храните Васил Грудев. Какво представляват всъщност тези плащания и какво се случва на 1 март – започват изплащанията или тогава земеделците започват да подават своите документи?
Васил Грудев: На 1 март стартира кампанията по подаване на заявления за кандидатстване през 2015 година. Знаете, че в последната седмица на месец януари ние изплатихме над 950 милиона лева. Те бяха средства за кампанията от предходната година. Така че от 1 март до 15 май започва кампанията по кандидатстване за новия програмен период на директните плащания на площ.
Водещ: След като земеделците са подали своите документи, в какъв срок могат да очакват да бъдат одобрени?
Васил Грудев: Кампанията приключва с изплащането на субсидиите и това ще се случи в рамките на месец януари следващата година. Но има някои много нови елементи в настоящата кампания, тъй като тя е първа от така наречения нов програмен период на общата селскостопанска политика. Нееднократно говорихме за въвеждането на правното основание в кандидатстването в схемите по директни плащания на площ. Няма да има вече механизъм, при който дадени площи да бъдат заявявани и да бъде получено подпомагане за тези площи, без те да бъдат заявени на база на валидно правно основание. Друг нов елемент е увеличената субсидия за сектор „Животновъдство“ и за сектор „Плодове и зеленчуци“. Ако трябва да резюмирам най-накратко: Няма стопанство, което да отглежда животни, независимо от вида животни, независимо от бройката животни, което да получава по-малко средства. В сравнение с миналата година увеличението е сериозно. Вече в зависимост от видовете животни, в зависимост от поводите животни, в зависимост от големината на стопанствата, но сме на прага на един нов тип подпомагане в земеделието.
Водещ: А кои са секторите, които са най-развиващи се в момент в земеделието? Вие споменахте, животновъдство, плодове и зеленчуци – това ли са най-активните сектори?
Васил Грудев: Знаете ли, през изминалия програмен период акцентът беше поставен, поради спецификата на общата селскостопанска политика, върху зърнопроизводството, в което няма нищо лошо. Но интензивните сектори в земеделието като „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ те бяха оставени на страна, именно поради тази специфика на схемата за единно плащане на площ. В момента ние отделяме 15% от общия бюджет по директните плащания на площ, които ще бъдат насочени именно към тези интензивни сектори. Далеч сме от мнението, че това подпомагане би било абсолютно достатъчно за сектора, но увеличението е факт, увеличението е сериозно и това е първа стъпка към един вид истинско подпомагане и на тези интензивни сектори в земеделието.
Водещ: Да очакваме ли в следващите години една политика на държавата, която да е по-масирана, да насърчи младите хора, които още не са избрали професия, да се насочат към някакъв вид земеделие?
Васил Грудев: В момента, в който разполагаме с финансовия инструментариум на общата селскостопанска политика, да.Тук говорим за едни доста сериозни средства. Само за настоящата кампания ще бъдат разпределени 1,4 милиарда лева по схемите за директни плащания на площ. Отделно имаме инвестиционните механизми на Програмата за развитие на селските райони, която до 2020 година ще налее в сектор „Земеделие“ над 2,9 милиарда евро. Всички тези финансови стимули и инструменти, разбира се, че трябва да доведат до едно качествено развитие на сектор земеделие. 
Сподели в: