Върни се горе

За добри резултати почвените проби трябва да се вземат преди торенето. Това съветва директорът на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" проф. Тотка Трифонова. През есента се прибират последните земеделски култури за сезона. Добре е след прибиране на продукцията да се вземат  проби за проверка съдържанието на основните хранителни елементи в почвата. Така ще могат да бъдат прецизирани количествата за есенното внасяне на азот за пшеницата, ечемика и рапицата. Почвени запаси от 6-7 кг азот на декар позволяват на културите да се развиват нормално и без допълнително  торене. Така внасянето на азот в почвата през есента става ненужно, което води до  неоправдани загуби, екологични рискове и икономия на 1/3 от азотните торове.

 

Освен за азотните торове, резултатите от анализите дават информация за нуждата от фосфорно и калиево торене.  За предпочитане е калиевите и фосфорните торове да се внасят преди основната обработка на почвата. Внасянето на "сляпо" на NPK торове в по-голямата част от случаите е безпредметно, с последващи финансови загуби. Повечето почви в България са добре запасени с калий и внасянето му не винаги води до очакваната прибавка в добивите. Анализите изясняват запасеността на почвите. Въз основа на тях стопаните могат да използват само нужните торове и норми, изтъкна проф. Трифонова.

 

В последно време фермерите се увличат в едностранно азотно торене и то с високи дози. Често потенциалът на културите да усвоят азот се надхвърля с 20-30%. Тези неоправдани разходи може да се насочат към закупуване на фосфорни или калиеви  торове. Това ще доведе до по-добро презимуване на културите и по-високи добиви без нарастване на разходите. Навременното и прецизно извършване на агротехничните мероприятия през есента е основата за добра реколта през следващата година, обясни в заключение директорът на Института.
Сподели в: