Върни се горе

„С новата схема, която стартира Националния гаранционен фонд, Министерство на земеделието и храните ще осигури достъп до кредити на земеделските производители“. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев на представяне на схемата. „Сред ключовите предимства е разширяването на обхвата й, като не само бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) ще могат да се възползват от нея, но и всички регистрирани земеделски стопани“, каза още той. Васил Грудев посочи, че кредитите ще се отпускат при по-добри лихвени условия и намалено обезпечение, както за инвестиционни проекти, така и за оборотни средства. „Първоначалният размер на средствата, с които ще стратира схемата са на стойаност 50 млн. лева и са освободен ресурс от гаранции от предходната гаранционна схема на ПРСР 2007-2013 г., като при интерес той може да бъде увеличен“, коментира още зам.-министърът. По думите му за първи път на бенефициентите, които имат намерение да развият своя бизнес, още в началото на същинското прилагане на Програмата ще могат да се възползват от по-лесен достъп до финансов ресурс. Предвижда се и гарантиране на авансовите плащания по сключени вече договори с Държавен фонд „Земеделие“ по проекти. Фондът ще покрива до 50% от стойността на отпуснатите заеми, като няма да бъде поставян лимит за плащане на ниво портфейл от банките.

 

В началото на месец август предстои да бъдат сключени договори със 17-те банки, които са проявили интерес за включване по схемата, стана ясно още на представянето. На него присъства и изпълнителният директор на Гаранционния фонд Самуил Шидеров.
Сподели в: