Върни се горе

 

Няма да бъде спрян достъпа на българското мляко и млечни продукти на европейския пазар

 

Министерство на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните изготвиха план за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко.

 

Планът включва 6 основни мерки - актуализация на законови и административни мерки, разработване на стратегия за лабораторен анализ на резултатите от изпитването на млечните проби, промяна на настоящата система за вземане на проби за сурово мляко, актуализация на  ВетИС системата в БАБХ, ще се направи повторна проверка на фермите за краве мляко, за да се  гарантира, че млечните продукти, които се пускат на пазара на ЕС отговарят на европейските изисквания, ще се извършват непрекъснати официални проверки на база на оценката на риска за всички млекодобивни стопанства и млекосъбирателни центрове (МСЦ) в населените места и на изкупвачите на сурово мляко за спазване на националното законодателство и това на ЕС.

 

Благодарение на изготвения  план няма да бъде спрян достъпа на българското мляко и млечни продукти на европейския пазар.

 

При подписването на договора за присъединяване на България към ЕС българския бизнес в млечния сектор получи възможността да преработва все още неотговарящо на изискванията на ЕС сурово краве мляко, предназначено само за национален пазар в рамките на определен преходен период от време. Според действащата правна мярка на ЕС преходният период ще приключи на 31.12.2015 г. След тази дата производството и предлагането на краве мляко ще бъде аналогично с другите държави в ЕС и в съответствие с Регламент 853/2004 ЕО.

 

Набелязаните конкретни мерки и срокове на изпълнение може да прочетете в сайта на БАБХ.

 

Сподели в: