Върни се горе

Във връзка с началото на учебната 2012 – 2013 година изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните, д-р Йордан Войнов разпореди засилени проверки в кухненски блокове в детски ясли и градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети.

 

За периода от 17 септември до 19 октомври 2012 година инспектори към Българска агенция по безопасност на храните извършиха 2 738 проверки в кухненски блокове в детски ясли и градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети в цялата страна.

 

В резултат на проверките са издадени 242 Предписания и са съставени 36 Акта за установяване на административно нарушение. Един училищен стол в град Варна е с временно преустановена дейност заради несъответстваща материално техническа база и заради констатирано наличие на 14,8 килограма свинско месо и 2,2 килограма кренвирши с изтекъл срок на съхранение е съставен Акт за установяване на административно нарушение. В град Бяла, област Русе е преустановена дейността на разливочна заради несъответстваща материално – техническа база. В хода на проверките са бракувани общо 569.90 килограма храни, от които 527 килограма са възбранени и бракувани в училищен стол в село Мечка, област Плевен. При проверката са установени 136 килограма спагети, 32.4 килограма кус-кус, 75 килограма захар и 284 килограма ориз.

 

Най-често констатираните нарушения са свързани с несъответствие на сградов фонд и оборудване, наличие на храни с изтекъл срок на реализация, пропуски в системите за самоконтрол, както и неспазване на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата,

Сподели в: