Върни се горе

Министерство на земеделието и храните разработи насоки във връзка с прилагането на договорните отношения в сектор „Мляко“. Те имат за цел да подпомогнат фермерите и изкупвачите на мляко при сключването договори, предвид на отпадането на квотната система от 31 март тази година. Договорите са част от мерките, които се предприемат от Министерството за осигуряване на по  плавен преход на млечния сектор, подобряване на позициите на млекопроизводителите при водене на преговори за произведената суровина и насърчаване на по-доброто взаимодействие на всички участници по веригата.

 

Те са обвързани с прилагането на Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.

 

Договорите трябва да не нарушават правилата за вътрешнообщностния пазар и конкуренцията. Не се допускат типови договори между производители и изкупвачи, такива договори са допустими само за признати междубраншови организации в сектора на млякото.

 

Насоките за договорните отношения са публикувани  на интернет-страницата на МЗХ в рубриките „Пазар на млякото“ и „Актуално“.
Сподели в: