Върни се горе

България подкрепя предприетите през последните години промени на Общата селскостопанска политика, целящи повишаване на пазарната ориентация на европейското земеделие и стабилизиране на Единния пазар на ЕС.  Считаме, че европейският модел на земеделие е доказал своите предимства и жизнеспособност и това налага запазване и по-нататъшно развитие на Общата селскостопанска политика, в условията на новите  предизвикателства.  Това заяви заместник-министър Вергиния Кръстева по време на дебат посветен на съобщението на ЕК, относно рамките на ОСП след 2020 година.

„Бъдещата ОСП трябва да бъде политика, която отговаря на настоящите икономически, социални и обществени изисквания. Непрекъснатото усложняване на прилаганите схеми и мерки за подпомагане причиняват големи трудности за фермерите и за администрацията.
 Необходими са  реални и ефективни действия за опростяване на ОСП. С цел гарантиране на дългосрочна стабилност и предвидимост за селскостопанския сектор, в контекста на обсъжданията на ОСП след 2020 г. фокусът следва да бъде върху подобряване на сегашната структура и мерки на политиката и интегрирането им с други политики, а не върху преразглеждането на основната политика. Тя трябва да бъде разбираема, с ниско ниво на бюрокрация, за да се улесни осъществяването на ролята й по отношение както на земеделските производители, така и на потребителите. Общата селскостопанска политика трябва да е пазарно ориентирана, с опростени правила и гарантирано финансиране за тяхното прилагане, основана на принципите на солидарност и социална справедливост, като не се допуска намаление на финансирането, за да се избегнат сътресения в сектора“, допълни още Кръстева.

По време на дискусията стана ясно, че

бъдещето на ОСП е основният приоритет на Българското председателство в областта на земеделието.

„Като ротационен председател на Съвета възнамеряваме да организираме провеждането на фокусирани дебати в Съвета по Съобщението на Комисията относно бъдещето на ОСП. Целта на дискусиите е да се проведе обмен на мнения между министрите, за да се подпомогне Комисията при изготвянето на законодателните предложения. Бъдещето на ОСП ще бъде обсъдено и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през месец юни 2018 г“. обясни Вергиния Кръстева.
 
В дискусията участваха още заместник-министър д-р Лозана Василева,  представители на Европейската комисия и на Министерството на земеделието, храните и горите.

На 29 ноември в Брюксел бе представено съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на Общата Селскостопанска политика след 2020 г.  В него се подчертава, че ОСП трябва изиграе водеща роля в прехода към по-устойчиво селско стопанство. „ОСП трябва да спомага за насърчаване на устойчивостта на сектора във времена на криза и да подпомага доходите на земеделските производители и жизнеспособността на тяхната дейност. ОСП трябва да включи напълно цифровите иновации, които улесняват работното ежедневие на земеделските стопани, да намали бюрокрацията и би могла да повлияе благоприятно на така необходимата приемственост между поколенията в сектора. Необходимо е ОСП да укрепи европейските селски райони, които са основата на нашите европейски традиции и семейния модел на земеделско стопанство“, се казва в документа.

Полезна информация:

Видео от дискусията проведена на 4 декември 2017 г. в сградата на представителството на ЕК: https://www.facebook.com/ECinBulgaria/videos/1758810294150745/

Пълният текст на Съобщението може да прочетете като последвате следния линк:
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_bg.pdf
Сподели в: