Върни се горе

Представителите на ЕК: Има огромно подобрение в работа по Програмата през последната една година


Над 83 % са договорираните, а близо 40 % са изплатените средства по Оперативна програма “Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 към 31 май 2014 г. Това стана ясно по време на тринадесетото редовно заседание на Комитета по наблюдение на ОПРСР 2007-2013. В работната среща взеха участие зам.-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова, г-н Франгискос Николиан и г–н Кристиан Бадиу от ГД „Морски въпроси и рибарство“ към Европейската комисия, както и представители на браншови организации от сектор „Рибарство“.

 

Представителите от Европейската комисия (ЕК) съобщиха, че има огромно подобрение в работа по Програмата през последната една година, но процесите трябва да продължат. Г-н Франгискос Николиан сподели своите очаквания, че към края на 2014 г. ще има активизиране на разплащанията, което ще повиши усвояемостта.

 

Зам.-министър Валентина Маринова коментира, че е изключително доволна от високата оценка на партньорите ни от ЕК. „Предстои много работа по ОПРСР. Приключването на първия програмен период е от изключително значение, защото постигнатите успехи и набелязаните проблеми ще ни послужат за основни отправни точки при работата през новия период“, каза зам.-министър Маринова. Тя допълни, че се полагат всички усилия, за да се усвояват възможно повече средства по Програмата, защото това е предпоставка за отваряне на нови работни места в малките райони на страната.

 

Според изготвения план за действие за ускоряване на изпълнението на Програмата се предвижда прекратяване на практиката за сключване на анекси за удължаване на сроковете за изпълнение на договорите. Заложено е и съкращаване на сроковете за разплащане на проекти в рамките на два месеца. Удължава се и срокът за договаряне до месец юни 2014 г. на мерки 2.1, 2.6, 3.3 и 3.5. До месец септември 2014 г. ще се удължи срокът за договаряне по мярка 4.1, а по мярка 5.1 - до края на 2014 г.

 


Сподели в: