Върни се горе


На 6 ноември приключи приемът на заявления за подпомагане по мерките от Националната програма по пчеларство(НПП) 2014-2016 г. Приети са общо 2025 бр. заявления за подпомагане, подадени от 2012 пчелари на територията на страната с обща стойност на заявената финансова помощ около 7.7 млн. лв. Общият размер на финансовата помощ, определен с бюджета по програмата за 2016 г.,  е в размер на 4 431 526 лв.

 

Най-много заявления – 1623 броя, са подадени по Мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз”, която включва дейностите: „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина”, „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” и „Закупуване на пчелни майки”. По мярка Б „Борба срещу вароатозата” са приети - 1596 заявления, а по Мярка В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” заявленията са 230. Едно подадено заявление може да включва повече от една мярка/ дейност по НПП.

 

След приключване на всички административни проверки и класиране на кандидатите по дейностите на Мярка Г, пчеларите с одобрени заявления ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие.

Сподели в: