Върни се горе


 „Научно-изследователските институти и аграрни университети имат важна роля за развитието на земеделието“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева по време на среща със заместник-министърът на земеделието и храните на Република Беларус Игор Вячеславович Брыло и водена от него делегация. Срещата се проведе в рамките на второто заседание на Българо-беларуската работна група за сътрудничество в областта на селското стопанство. Двете страни могат да си сътрудничат в областта на аграрната наука чрез обмен на експерти, добри практики и съвременни технологии. Обмяната на опит може да се развие в различни области, като растениевъдство, здравеопазване на животните и безопасност на храните, селекция и репродукция в животновъдството, хидромелиорациите, горски комплекс, рибарство и аквакултури.

 

По време на срещата, която се проведе в Аграрния университет в град Пловдив, зам.-министър Янчева обясни, че страната ни има дългогодишни исторически земделски традиции и притежава уникални географско-климатични условия. „Съвременното българско земеделие се основава на модерни техники и технологии, научни изследвания и развитие на биологично производство. Главната цел, която следваме е поддържане на устойчив отрасъл, с баланс между опазването на околната среда, икономическия растеж и социалната отговорност“, каза още заместник-министър Янчева.Тя изрази готовност за осъществяване на бъдещи съвместни инициативи и проекти, които ще способстват за задълбочаване на връзките между научните среди в областта на аграрните науки.Сподели в: