Върни се горе

„В най-кратък срок трябва да бъдат определени зони за улов на бяла мида на база на наличните данни на научните институти и на МОСВ”, заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров на заседанието на Консултативния съвет по рибарство. Една от мерките за справяне с проблемите при добива на бялата мида в Черно море е да се забрани уловът по време на размножителния период.

 

На заседанието бяха набелязани и дългосрочни решения, които изискват намиране на подходящо финансиране за извършване на актуални научни изследвания на биомасата и разпределението й в българската акватория на Черно море. Министерство на земеделието и храните пое ангажимента и да изготви дългосрочна визия и стратегия за развитие на държавното предприятие „Рибни ресурси”.

 

На следващо заседание научните институти ще представят обобщение на налични данни за оценка на състоянието на запаса от калкан в акваторията на Черно море. Ще бъде поканен и съветникът с ресор „Рибарство” в Постоянното представителство на България в ЕС по позицията на България за квотното разпределение.

 

МОСВ и научните институти ще организират среща със заинтересовани страни във връзка с опазването на популацията на китоподобните в Черно море.

 

Ще продължи започната дискусия между МЗХ, МОСВ и Басейновите дирекции за прилагането на законовата база, регулираща аквакултурната дейност.

 

Ще се създаде междуведомствена работна група с участието на бранша, която ще внесе предложения за промяна на нормативната уредба по регистрацията на животновъдните обекти и за определянето на технологичната схема за производство на аквакултура.

 

По време на заседанието бе представен новият изпълнителен директор на ИАРА – доц. д-р Галин Николов, който от днес встъпва в длъжност.

 

Галин Николов има магистърска степен по специалността „Екология и опазване на околната среда” от Тракийския университет в град Стара Загора. Специализирал е „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”.

 

Доц. Николов е преподавател в Катедра "Биология и аквакултура” към Тракийския университет по закона за аквакултурата и управлението на сладководната аквакултура и промишления риболов.

 

Работи в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от 2009 г., като е заемал длъжностите експерт, инспектор, а от януари 2015 г. досега е заместник-директор.

Сподели в: