Върни се горе


Първият проект е по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Субсидията в размер на 138 650 лв. е за нарязване на кораба „Тангра” на скрап. Фирмата има сключен договор с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. През 2011 г. бенефициентът получи помощ и за нарязването на друг свой плавателен съд.

 

Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР) и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Безвъзмездната помощ покрива до 100% от одобрената премия.

 

Държавен фонд „Земеделие” изплати и 264 000 лв. междинна сума по договор за изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на пъстървови видове. Проектът е в близост до р. Тунджа и се финансира по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Инвестицията включва създаването на четири маточни басейна и басейн за спортен риболов. Крайният срок за изпълнение е 30 април 2013 г. Общата стойност на договора е 1 766 695 лв.

 

Мярка 2.1 е инвестиционна и се финансирана от ЕФР. Субсидията покрива  до 60% от одобрените разходи. 75% от средствата са европейски, а 25% —  от националния бюджет.

Сподели в: