Върни се горе

„В края на месец март българските пчелари ще могат да кандидатстват  по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от новата Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.)“. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на 13-тото Международно изложение - договаряне „Пчеларство - Плевен 2015“, което се провежда от 12 до 15 февруари в гр. Плевен. Във форума участват над 140 фирми и организации от страната, Европа и Азия, които представят последните новости в областта на пчеларството.

„Тези, които имат над 150 кошера могат да кандидатстват за нови кошери, а тези които имат над 126 кошера и за други инвестиции в областта на пчеларството, като например инвентар“, заяви министър Десислава Танева и обясни, че и по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“, позната като „Млад фермер“, пчеларите също ще могат да кандидатстват за финансиране. „Критериите са намалени и вместо 131 кошера в миналия програмен период сега е достатъчно те да имат 126 и да използват възможностите за инвестиции по мярката, ако са млади фермери и отговарят на условията“, поясни Танева. Тя посочи, че Програмата дава повече алтернативни за развитите на сектора спрямо приложението на предходната. „Надявам се, че всеки от Вас ще се възползва по ПРСР.Това ще доведе до увеличаване производството на пчелен мед, който ще намира все по-добър прием на вътрешни и външни пазари и разбира се ще бъде на все по-добра и конкуретна цена.“ каза министър Танева.

Тя отбеляза, че има нова тематичната подпрограма 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ за малките фермери, която касае и по-малки като обем пчелари, на който ще се отпускат средства до 15 000 евро. Като приоритетна политика за Министерството на земеделието и храните е биологичното земеделие и не случайно от новия програмен период се въвежда за първи път отделна мярка за биологичното земеделие. По нея, биологично насочените пчелари ще могат да получат подпомагане за пчелно семейство в размер от 25 евро до 35 евро на година, когато са в период на преход.

От тази година след нотифицикация в ЕК ще започне да се прилага „Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия”. По Националната програма за пчеларство за 2015 година  финансовите средства за подпомагане на сектора са в размер на 4 436 974 лева.Сред официалните гости на събитието бе и председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която заедно с министър Танева, разгледа щандовете на изложителите. Сподели в: