Върни се горе

Водещ: В „Още от деня“ започваме с Десислава Танева, министър на земеделието и храните. Здравейте, добре дошли в студиото на БНТ 1. Сега, веднага да започнем актуално с тези наводнения. Имате ли представа, горе-долу, какви, големи ли ще бъдат щетите? Вие няма как да кажете точния размер, но големи ли ще бъдат щетите от тези последни наводнения от последната седмица, особено в Ямболския регион?
Десислава Танева: Първо, да кажа добър вечер на всички зрители на вашето предаване. За съжаление тази лоша земеделска година я изпращаме и по лош начин. Бедствията продължават в района на Ямбол, на Сливен. Щетите за земеделските производители наистина са огромни за тях, особено в селищата, където – в населените места и в селата, включително, примерно и в гр. Елхово, където са залети площи. И за тези стопани наистина предстои една трудна година. Зависи, разбира се, и видът на засетите култури. Какво мога да кажа в момента, че Министерство на земеделието и храните ще приложи държавната помощ за обезщетяване на земеделските производители, които имат наводнени площи. Съответните областни дирекции „Земеделие“, в конкретния случай Ямбол и Сливен са в готовност при първа възможност и при подаване на заявления от земеделския производител, да измерят съответните наводнени площи и да бъдат обезщетени, разбира се, вече в следващата година.
Водещ: Това обезщетение 100% ли ще бъде или се изчислява по някакъв по-сложен начин?
Десислава Танева: Различно е. Според това и земеделският производител дали има застраховка, за какви случаи, в какъв размер. Важното е, че има обезщетяване, че има създадена организация да се приемат заявленията. По отношение на общия размер, трябва да бъдем, според мен конкретни. В първото възможно време, когато могат да се замерят тези площи, в тези основно две области, даже има и от Стара Загора, малко и от Хасково, ще обявим и площите, за които наистина се е кандидатствало. Но какво още искам да допълня, че първостепенна грижа на държавата, все пак е опазването на живота и здравето на хората. И в този смисъл, решенията, които се вземат в момента по повод справяне с последствията от наводненията, първата степенна грижа – това е животът и здравето на хората.
Водещ: Където засега се справяте?
Десислава Танева: Всичко е наред, всичко е под контрол. Там, където има нужда, има евакуирани семейства. За всички останали последствия, наистина ще приложим този инструмент за обезщетения на земеделските производители.
Водещ: Добре, понеже говорим за пари, да изчерпим тази тема. Имаме едно питане от „Фейсбук“ страницата на „Още от деня“, Васил Дамянов – той пита, кога ще бъдат изплатени парите за отглеждане на животни по специфичните схеми за подпомагане? Т.е. субсидиите, кога ще бъдат платени за тези селскостопански производители?
Десислава Танева: Да. На моята „Фейсбук“ страница аз получавам същите въпроси.
Водещ: Предполагам. Те хората се интересуват от едни и същи неща.
Десислава Танева: Да. Тази година специфичната подкрепа е в график, но националните доплащания закъсняха. След актуализацията на бюджета, в края на миналата седмица се изплатиха националните доплащания за животните. Тази седмица, до края на тази седмица, сутринта съм разговаряла с изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, има направена организация до края на седмицата да се изплатят и средствата, специфичната подкрепа за животновъдството, по четири схеми, която е с европейски средства – общо 66 милиона и половина. И това е добрата новина за животновъдите. С което плащане, на практика ще приключим и националните, и европейски средства.
Водещ: И това ще се случи до Коледа при всички случаи?
Десислава Танева: Да. Организацията за изплащането на средствата по четирите схеми специфична подкрепа, обвързано производство, която е с европейски средства е направена да стане до края на тази седмица. Отделно от това, до Коледа трябва да изплатим, и в такъв режим работим, и плащанията по агроекология „Необлагодетелствани райони“ и „Натура 2000“. Там средствата са 360 милиона лева, 363 милиона лева и бенефициентите са близо 60 хиляди.
Водещ: Вие много хора зарадвахте сега. Те вече ще спят спокойно всички вечери до Коледа.
Десислава Танева: Не знам дали съм ги зарадвала, защото това не е изненада, това е план, по който се работи. В интерес на истината за животновъдите, за националните доплащания, за първи път с такова закъснение получават националните си средства. А по отношение на агроекологичните плащания, това се е случвало винаги в декември месец.
Водещ: Добре, за да приключим с „Фейсбук“, пак наш зрител, който се казва Иван Иванов, той пък се оплаква, тъй като му е много дълго изявлението, заедно с въпросите, които е задал, аз ще го структурирам така: Той е селскостопански производител, който разполага с около 1000 дка земя, но се оплаква от едрите земевладелци, които имат възможност да дават по-високи ренти, явно да печелят повече пари, да взимат повече субсидии и по този начин унищожават тези малки селскостопански производители, които не могат да си позволят лукса да обработват примерно 5-10-20 или повече хиляди декара земя. Това може ли да бъде регулирано по някакъв начин от държавата или не?
Десислава Танева: Или не могат да си позволят лукса да дават този размер рента, който дават големите производители…
Водещ: Това казва той. Точно така, те дават по-висока рента и всички малки собственици отиват при големите.
Десислава Танева: Да, така е. Всеки избира по-добрите условия на пазара. Този пазар е свободен. Какво мога да кажа като политики, които ние сме приели, и които ще провеждаме с цел да направим точно малките и средни производители по-устойчиви на пазара? Безспорно за тези големи производители, индустриализацията, големите размери площи, които обработват им дават по-висока ефективност на труда, по-ниска себестойност на продукцията, която произвеждат и разбира се, повече възможности за това каква цена на рентата ще дават. Първо, както знаете, след проведен обществен дебат, се наложи таван на директните плащания от 300 хиляди евро, който таван на практика засяга точно тези големи производители.Второ, пак след обществен дебат се прие прилагането по директните плащания, така нареченото преразпределително плащане, така че стопанства с по-малко декари, ще могат да получат по-високо плащане на площ. Освен това…
Водещ: Това все пак е нещо. Намалява се тази ножица…
Десислава Танева: …по-скоро прилага се допълнителен инструментариум за подкрепа на този сегмент земеделски производители, който е по-неустойчив на пазара. Освен това в момента работим по забележките по ПРСР по новия програмен период. За съжаление изпращаме една нулева година. Полагаме всички усилия следващата година, независимо от времето, в което ще получим официалното одобрение на програмата, да стартираме поне най-интересните мерки за бизнеса, така че да могат да си изпълнят бизнес плановете земеделците за модернизация на земеделските стопанства. В тази програма има мерки, които са за колективни инвестиции на земеделските производители с по-висок интензитет с 10% на помощта. Има таван на проекти, който таван е примерно за земеделска техника е 500 хиляди евро, който таван ще направи възможно на средните земеделски стопани да имат по-голяма възможност да спечелят проекти, а не бюджета да се усвои само от големите производители.
Водещ: Кажете обаче за старите проекти? Това е за догодина, а старите проекти, които са платени от бюджета, има ли шанс в най-скоро време държавата да си получи парите или?
Десислава Танева: Аз за съжаление за старата Програма за развитие на селските райони е съвсем редно да обявя и неприятните неща, които ни очакват в най-скоро време. По принцип до момента плащанията, които ние сме извършвали и като директни плащания и по програмата, с изключение на Програмата за развитие на селските райони, мисля че само последното искане за възстановяване на средства, но то си е в срока, не е възстановено, не са ни възстановявали средствата. Но, разбира се, сме имали одитни мисии от ЕК в този период на прилагане на програмата и оттам за съжаление имаме някои лоши новини. Вече сме уведомени официално за налагане на финансова корекция в размер на 60 милиона евро, която финансова корекция е по повод установени при тези мисии проблеми и по директните плащания, свързани със системата за идентификация на земеделските площи, и с ПРСР, и по общинските мерки. По принцип най-големите проблеми, които се установяват при тези одитни мисии по отношение на програмата и мерките, това са общинските мерки, техническа помощ имаме санкции. За съжаление това решение е финално за 60 милиона евро финансова корекция, за която ние сме поискали да разсрочим плащането й за следващите три години, на което имаме право. Отговорът ще дойде след 18 декември. Какво означава това? Че от следващи плащания и по директни плащания, и по ПРСР ще ни ги удържат, ако ни допуснат плащането за 3 г. напред, ще ни удържат съответната сума една трета.
Водещ: От това рецепиентите нищо не губят, нали, те са си получили парите? Всичко е приключило, проектът е изпълнен, пито-платено и държавата губи пари, които трябва да възстанови от държавния бюджет?
Десислава Танева: Да, и на практика държавата ще участва с по-голямо финансиране в тези проекти, тъй като и нейни са проблемите относно прилагането на програмата и мерките. За съжаление сме в още няколко процедури, по част от които вече ЕК е поискала съответния размер санкция. Отново най-големият проблем е по отношение на общинските мерки и плащането на авансите по тези проекти. Там…
Водещ: Това да не би да е свързано с миналата година, когато изплатиха много аванси по много програми?
Десислава Танева: Да, основната санкция е там…
Водещ: 50-60 общини получиха доста пари миналата година.
Десислава Танева: …по тази процедура, която разбира се, не е приключила, са ни поискали 120 милиона евро санкция. Всичко, разбира се, не е приключило. Ние ще защитаваме позицията, че не я дължим или, че трябва да я намалим с различни мотиви, но тези процедури, които в момента не са приключени, но са с ясна позиция на ЕК за финансова корекция, която считат, че дължим са за общо 248 милиона евро.
Водещ: Накрая да кажете, имам още два въпроса – предпоследният е следният: Вие имате ли възможност да се преборите с липсата на административен капацитет и да се намалят тези глоби, които ни налагат? Това значи, че не са коректни изработени тези проекти, или че има плащания, които са над нормите, които са установени?
Десислава Танева: Безспорно това са проблеми, които са установени проблеми и по прилагането.
Водещ: Това са проблеми на хората, които прилагат законодателството?
Десислава Танева: Да, за общинските мерки вече финансовата корекция от 60 милиона евро, която е наложена, тя ще се обяви мисля на 10 декември официално, половината от тази финансова корекция е по проблеми, свързани с управлението на договарянето по общинските мерки.
Водещ: Възможно ли е това да се промени?
Десислава Танева: Надяваме се и работим в посока, разбира се, в новата ПРСР да направим така управлението, че да нямаме такива финансови корекции, в някой ден, в който вероятно няма да сме и ние, но за държавата това е важно.
Водещ: Добре. С това приключваме. Щях да ви питам и за елхичките, обаче както се казва, ако се видим преди Коледа пак, тогава ще говорим за елхичките.
Десислава Танева: За елхичките, ако може само едно изречение – призовавам всички, спрямо миналата година заявките са много повече – нека за Коледа да си купим жива елхичка. Ние имаме такава инициатива, Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите, да сложим в къщи жива елхичка. Ние следващата година ще обявим в подходящото време тези елхички да ги засадим.
Водещ: Добре. Успех ви пожелавам в тази инициатива. Аз съм си купил пластмасова елхичка.
Десислава Танева: Ще ви подарим жива елхичка.
Водещ: Добре. Благодаря ви.

Сподели в: