Върни се горе

Тютюнопроизводството е изключително важен отрасъл за страната ни и точно поради тази причина заетите в сектора не трябва да имат съмнения за сигурността на отрасъла в периода 2014-2020 година. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на среща с тютюнопроизводители и фирми за изкупуване на тютюн в Харманли, организирана от Национална асоциация на тютюнопроизводителите-2010.

    

„Голяма част от заетите в сектора нямат друга алтернатива за развитие освен тютюнопроизводството и точно затова МЗХ ще търси и други възможности за стимулиране на отрасъла”, обясни министър Греков. Той припомни, че заложените средства за тютюнопроизводителите в бюджет 2014 са в размер на 100 млн. лв.

  

 Зам.-министър Абазов беше категоричен, че отглеждания в страната тютюн се търси и продава добре и е незаменима суровина за производството на качествени цигари. Той призова тютюнопроизводителите да бъдат по-активни за осигуряване на допълнителна доходност чрез възможностите на Новата програма за развитие на селските райони 2014-2020 година, в която заложените мерки са по-гъвкави и улеснени и по тях могат да участват и тютюнопроизводителите за финансиране на малките стопанства под формата на агроекологични, биологични мерки и подобряване на ландшафта.

    

Зам.-министър Валентина Маринова заяви, че подобни срещи са изключително важни за екипа на министерството, защото всяко едно производство осигурява работни места и поминък.


Сподели в: