Върни се гореЗаместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров, заместник-министърът на околната среда и водите Мариела Начева и представители на двете министерства се срещнаха днес в Министерство на земеделието и храните, за да съгласуват националната позиция относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки.


По време на дискусията двете администрации се обединиха около мнението, че е необходимо да се положат усилия върху намирането на научно обосновани и доказано ефективни мерки за опазване на китоподобните в Черно море. Постигнато бе съгласие, че регионалният подход е най-подходящ при въвеждането и прилагането на мерки за защита на популациите на китоподобни в Черноморския басейн.


На редовното заседание на Консултативния съвет по рибарство към министъра на земеделието и храните през март предстои да се обсъдят конкретни предложения за бъдещи мерки и действия за опазването на морските бозайници.

Сподели в: