Върни се горе

В градовете  Шабла, Вълчи дол и Бяла  ще бъдат представени мерките от ОС 3 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./. Инициативата е част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за популяризиране  на възможностите за европейско финасиране за развитие  на селските райони. Експерти ще разясняват новостите по мерките, както и начините за управление на проектите.

Срещите и в трите общини започват от 9:30 часа.

В град Шабла, област Добрич, събитието ще се проведе  на 12 март, в залата на Общината.

В град Вълчи дол, област Варна, срещата  е предвидена за 13 март, в залата на читалище „Димитър Благоев”.

 В град Бяла, област Варна, събитието ще се проведе на 14 март, в залата на читалището в града.

Пред сградите ще бъдат разположени открити информационни  пунктове.

 Срещите и в трите общини започват от 9:30 часа.
   В град Шабла, област Добрич, събитието ще се проведе  на 12 март, в залата на Общината.
   В град Вълчи дол, област Варна, срещата  е предвидена за 13 март, в залата на читалище „Димитър Благоев”.
   В град Бяла, област Варна, събитието ще се проведе на 14 март, в залата на читалището в града.
   Пред сградите ще бъдат разположени открити информационни  пунктове.

          Срещите и в трите общини започват от 9:30 часа.
   В град Шабла, област Добрич, събитието ще се проведе  на 12 март, в залата на Общината.
   В град Вълчи дол, област Варна, срещата  е предвидена за 13 март, в залата на читалище „Димитър Благоев”.
   В град Бяла, област Варна, събитието ще се проведе на 14 март, в залата на читалището в града.
   Пред сградите ще бъдат разположени открити информационни  пунктове.
 В градовете  Шабла, Вълчи дол и Бяла  ще бъдат представени мерките от ОС 3 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./. Инициативата е част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за популяризиране  на възможностите за европейско финасиране за развитие  на селските райони. Експерти ще разясняват новостите по мерките, както и начините за управление на проектите
          Срещите и в трите общини започват от 9:30 часа.
   В град Шабла, област Добрич, събитието ще се проведе  на 12 март, в залата на Общината.
   В град Вълчи дол, област Варна, срещата  е предвидена за 13 март, в залата на читалище „Димитър Благоев”.
   В град Бяла, област Варна, събитието ще се проведе на 14 март, в залата на читалището в града.
   Пред сградите ще бъдат разположени открити информационни  пунктове.
   В градовете  Шабла, Вълчи дол и Бяла  ще бъдат представени мерките от ОС 3 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./. Инициативата е част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за популяризиране  на възможностите за европейско финасиране за развитие  на селските райони. Експерти ще разясняват новостите по мерките, както и начините за управление на проектите
          Срещите и в трите общини започват от 9:30 часа.
   В град Шабла, област Добрич, събитието ще се проведе  на 12 март, в залата на Общината.
   В град Вълчи дол, област Варна, срещата  е предвидена за 13 март, в залата на читалище „Димитър Благоев”.
   В град Бяла, област Варна, събитието ще се проведе на 14 март, в залата на читалището в града.

В градовете  Шабла, Вълчи дол и Бяла  ще бъдат представени мерките от ОС 3 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./. Инициативата е част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за популяризиране  на възможностите за европейско финасиране за развитие  на селските райони. Експерти ще разясняват новостите по мерките, както и начините за управление на проектите
          Срещите и в трите общини започват от 9:30 часа.
   В град Шабла, област Добрич, събитието ще се проведе  на 12 март, в залата на Общината.
   В град Вълчи дол, област Варна, срещата  е предвидена за 13 март, в залата на читалище „Димитър Благоев”.
   В град Бяла, област Варна, събитието ще се проведе на 14 март, в залата на читалището в града.
   Пред сградите ще бъдат разположени открити информационни  пунктове.
В градовете  Шабла, Вълчи дол и Бяла  ще бъдат представени мерките от ОС 3 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./. Инициативата е част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за популяризиране  на възможностите за европейско финасиране за развитие  на селските райони. Експерти ще разясняват новостите по мерките, както и начините за управление на проектите
          Срещите и в трите общини започват от 9:30 часа.
   В град Шабла, област Добрич, събитието ще се проведе  на 12 март, в залата на Общината.
   В град Вълчи дол, област Варна, срещата  е предвидена за 13 март, в залата на читалище „Димитър Благоев”.
   В град Бяла, област Варна, събитието ще се проведе на 14 март, в залата на читалището в града.
   Пред сградите ще бъдат разположени открити информационни  пунктове.
В градовете  Шабла, Вълчи дол и Бяла  ще бъдат представени мерките от ОС 3 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./. Инициативата е част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за популяризиране  на възможностите за европейско финасиране за развитие  на селските райони. Експерти ще разясняват новостите по мерките, както и начините за управление на проектите
          Срещите и в трите общини започват от 9:30 часа.
   В град Шабла, област Добрич, събитието ще се проведе  на 12 март, в залата на Общината.
   В град Вълчи дол, област Варна, срещата  е предвидена за 13 март, в залата на читалище „Димитър Благоев”.
   В град Бяла, област Варна, събитието ще се проведе на 14 март, в залата на читалището в града.
   Пред сградите ще бъдат разположени открити информационни  пункто

Сподели в: