Върни се гореУтре, 5 април 2017 г. в Министерството на земеделието и храните ще се проведе среща на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков с изпълнителния директор на Европейския орган по безопасност на храните EFSA д-р Бернард Урл.


По време на срещата ще се обсъдят теми, свързани със съвместните усилия за оценка на риска и по гарантиране на безопасността на храните на европейско и национално ниво. Ще се дискутира също заболяването Заразен нодуларен дерматит и предприетите мерки от България, както и ситуацията, свързана с неоникотиноидите.


EFSA е единен орган за оценка на риска по хранителната верига на ниво ЕС, създаден през 2002 г. на основание на Регламент (ЕО) 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.

Изпълнителният директор на EFSA е на посещение по покана на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). Посещението му е част от инициативата на EFSA, която предвижда в рамките на 3 години изпълнителният директор да посети всички институции за оценка на риска в държавите членки на ЕС.


Основна цел на посещението на д-р Бернард Урл в България е насърчаване на разширяването и подобряването на научното сътрудничество с националните научни организации чрез поощряване на работата в съвместни тематични проекти и привличането на нови участници в тях.

След събитието ще бъде дадена пресконференция от 12:15 ч.

Сподели в: