Върни се горе

Допълнителните проверки на пилешкото месо не показват наличие на растежни хормони. Експерти към Българската агенция по безопасност на храните изследваха  допълнителни проби и от птичи стада, и от кланици. Пробите са извън действащата Национална мониторингова програма за контрол на остатъци (НМПКО), която се изпълнява постоянно.

 

При мониторинговите изследвания в страната не е установявано нерегламентирано влагане на растежни препарати, като при проверките са обхванати над 70 процента от птичите стада в България.

 

Използването на растежни хормони при птици е невъзможно, защото ако те се влагат във фуража се разграждат/метаболизират още в мускулестия и жлезистия стомах. Може да се прилагат инжективно (подобно на инсулина при диабетици), но това трябва да става всеки ден и на практика е технически неизпълнимо.

 

Спекулира се, че в съвременното птицевъдство бройлерите растат много бързо благодарение на прилагането на хормони. Този растеж се дължи на много добри постижения, при създаване на оптимални изходни и родителски линии за бройлери, пълноценно хранене с фуражи съдържащи протеини, витамини и минерали в определени съотношения в зависимост от възрастта, оптимална околна среда (температура, влажност, качество на въздуха, светлинен режим, достатъчен поилен и хранителен фронт) и избягване на стрес.

 

Сподели в: