Върни се горе

 

Директорът на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов е изискал от директора на ТП „ДГС София” да бъдат предприети действия, съгласно Кодекса на труда, за налагане на административни наказания на служителите, виновни за констатираните нарушения в Природен парк „Витоша”.

 

Разпоредено е да бъде освободен от работа началникът на горскотехническия участък за района на Витоша, а горският надзирател за същия район да бъде преместен. Директорът на ТП „ДГС София” ще бъде наказан съгласно договора за управление с удържане на една месечна работна заплата.

 

От утре - 13 ноември 2015 г. по разпореждане на директора на Югозападното държавно предприятие се въвежда допълнително дежурство в района на Витоша съвместно със служители на РДГ София.

Сподели в: