Върни се горе

Допълнителни мерки за сигурност се въвеждат в Област Бургас от Българска агенция по безопасност на храните във връзка с констатирано и обявено първично огнище на „птичи грип“ (H5N1) в с. Константиново. Мерките трябва да доведат до предотвратяване на разпространението на вируса и възникването на нови огнища.

Определена е и нискорискова зона (Зона Б) около огнището. Тя обхваща населени места от Община Бургас, Община Камено и Община Созопол, като се включват всички населени места, които не попадат в 3-километровата предпазна и 10 километровата наблюдавана зона. За Община Средец – това са гр. Средец, Росеново, Дюлево, Суходол, Загорци, Светлина, Белила и Пънчево; за Община Поморие – гр. Поморие, Каменар, Ахелой, Каблешково и Лъка.

В нискорисковата зона (Зона Б) също се въвеждат мерките свързани със забранена търговията и придвижването на птици, техните яйца за люпене и продукти от птичи произход, както и продукти от пернат дивеч, предназначени за консумация от хора. Забранено е и изнасянето и транспортирането на тор, течна екскрементна смес и торова постеля с произход изцяло или частично от птици. Забранява се и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

Без промяна остават извънредните мерки във връзка с огнище на „птичи грип” в страната, обявени в началото на седмицата, в предпазната и наблюдаваната зона.

В изпълнение на мерките за сигурност по ограничаване и ликвидиране на заболяването в с. Константиново, бяха умъртвени по хуманен начин и загробени всички 2 376 броя птици отглеждани в 112 двора на територията на селото. От унищожените птици 1 801 са кокошки и петли, 13 - пуйки, 4 токачки, 66 японски пъдпъдъци, 32 патици, 2 гъски, 248 гълъби и 98 вълнисти папагали.

Сподели в: