Върни се горе

Служителите на структурите на Министерство на земеделието и храните се включват в кампанията на БТВ  „Да изчистим България за един ден”, която ще се проведе на 12 май, в която МЗХ е партньор.  Най-активно министерството ще участва в почистването на горските територии чрез Изпълнителната агенция по горите и шестте държавни горски предприятия.

Направена е пълна организация за почистването на горите, като са определени замърсени места на територията на над 200 горски и ловни стопанства и природни паркове. За целта Държавните горски предприятия и Дирекциите на природните паркове са осигурили над 20 000 броя чували и около 13 600 броя ръкавици, както и транспорт за извозването на събраните отпадъци до сметищата.

Освен горските служители в почистването на горските територии може да се включи всеки гражданин, съпричастен с националната кауза. Подробна информация за сборните пунктове и местата за почистване може да бъде намерена на сайта на кампанията: http://www.btv.bg/da-izchistim/map/.
Сподели в: