Върни се гореНад 30 000 земеделски стопани са консултирани и обучени от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) през 2015 г. Броят консултираните лица от експертите в рамките на основната дейността на службата е 22 605. Общият брой на извършените консултации през годината е 106 441, от които 96 507 са в офисите на НССЗ, а 9 934 съвети и консултантска помощ са предоставени на място в стопанствата на земеделските стопани.

 

С цел да се разшири и улесни достъпа на стопаните до консултантските услуги, от началото на месец март НССЗ организира изнесени приемни, както и обучителни инициативи извън териториалните центрове във всяка една от 28-те области на страната.

 

Близо 5000 земеделски стопани са консултирани от НССЗ на проведените 1000 изнесени приемни на службата.  По време на приемните всеки фермер получи на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и селските райони, включително и за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане. Най-много приемни са организирани в областите Сливен, Смолян, Кърджали, Пазарджик и Плевен. Най-голям интерес от страна на земеделските стопани имаше в областите Кърджали, Монтана, София, Ямбол и Благоевград, където са консултирани над 1300 фермери.

 

На територията на цялата страна през годината са проведени  и 127 информационни дейности. Събитията се проведоха съвместно с научни институти и организации  под формата на  обучителни срещи и семинари, на които над 3300 земеделски производители са получили информация по специализирани теми и  възможностите за подпомагане по Програмата.


Сподели в: