Върни се горе

1 113 са общо подадените заявления за изкупуване на частни гори, подадени в 6-те държавни горски предприятия. Това е резултатът от първото обявление за изкупуване на частни гори от държавата, като вчера беше последния ден за подаване на заявления. Изкупуването е изцяло на доброволен принцип и ще се извършва с ранкиране на подадените за изкупуване имоти по няколко критерия, един от които е близостта на имота до държавните горски територии и възможност за обединяване с други държавни парцели.

Най-много – 288 са заявленията, подадени в Северозападно държавно предприятие, гр. Враца. 266 са приетите заявления за Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен, а 215 - за Югозападно държавно предприятие, гр. Благоевград. 147 са заявленията за изкупуване на територията на Северноцентрално държавно предприятие, гр. Габрово, 119– на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и 78 на Североизточно държавно предприятие, гр. Шумен.

Комисии, назначени от директорите на 6-те държавни предприятия ще разгледат, оценят и класират постъпилите заявления. В периода от 26 до 28 септември 2016 г. ще бъдат обявени списъците на класираните  имоти на интернет страниците на държавните предприятия.

Сподели в: