Върни се горе

Във връзка с искане за ползване на гори в района на Малко Търново, министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков е назначил проверка, която да покаже дали и под каква форма би било възможно ползването на държавни гори от общината.

 

Това се налага, тъй като за неправомерно възстановени на общината горски територии в района на Малко Търново има заведени няколко съдебни дела. По тези от тях, които са приключени, на Държавата, представлявана от министъра на земеделието и храните, са върнати неправомерно възстановените на общината 4717.1 ха горски територии, голяма част от тях публична държавна собственост. Именно тяхното ползване е обект на проверка за възможността да се предоставят за ползване от общината.

 

Към настоящия момент са налице още две висящи производства за неправомерно възстановени на общината горски територии, като компетентен да се произнесе по техния изход е единствено съдът, пред който те са предявени. Процедурите по двете дела са в ход и исковете от името на държавата не биха могли да бъдат прекратени до окончателното произнасяне на съда.

 

След приключването на проверката по обстоятелствата, ще стане ясно дали общината евентуално би могла да ползва държавните горски територии.
Сподели в: