Върни се гореМинистерство на земеделието и храните и Фондация „77“ ще си партнират  в областта на залесяването. Това стана ясно на проведена среща на заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров с Никола Рахнев, председател на фондация „77” и създател на инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“.

„Вашата инициатива е естествено продължение на залесителните кампании, които започват през пролетта. Залесяването се е превърнало в символ на Седмицата на гората – събитие, учредено преди 92 години. С доброволния труд на стотици хора са извършвани мащабни залесявания в различните кътчета на България. На мястото на ерозираните планински склонове и унищожените от порои земи, българските лесовъди създават 18 милиона дка нови гори“, подчерта зам.-министър Палигоров.

„Инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ има цел засаждане на дървета и нови гори в България при участието на колкото може повече доброволци, и особено млади хора и деца. Затова се надявам нашето сътрудничество да бъде ползотворно и обърнато към бъдещите поколения“, каза Никола Рахнев.

По време на срещата бяха обсъдени параметрите на споразумение между страните, които да регламентират условията и ангажиментите им по общите залесявания. Очаква се то да бъде подписано следващата седмица.
 
В работната среща участие взе директорът на дирекция „Развитие на горския сектор“ инж. Виржиния Хубчева и заместник-изпълнителният директор на ИАГ инж. Валентин Карамфилов.
Сподели в: