Върни се горе

 Индикативната финансова рамка по общинските мерки по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 е около 630 млн. евро. Това съобщи зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев по време съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, което се проведе в Пловдив.

 

„В новата програма общините ще трябва да обърнат по-сериозно внимание и на подхода „ЛИДЕР”. По него ще бъдат заделени 5% от целия бюджет на ПРСР,” заяви зам.-министър Гечев. Подходът „ЛИДЕР” ще бъде изключително важен и за така наречените „бели петна”, които останаха без европейско субсидиране през изминалите 7 години. Предвижда се през новия програмен период тези територии да могат да се възползват от „ЛИДЕР” и от мултифондово финансиране.

 

За да може да се осигури яснота и сигурност в работата на общините от следващата година няма да има индикативни графици за прием по мерки от ПРСР, а направо ще се публикуват заповеди за прием. По този начин всяка една общинска власт ще може да се подготви, като знае кога точно ще се състоят приемите по отделните мерки.

 

„Ръководството на МЗХ има политическата воля да се справи с натрупаните през последния програмен период проблеми по отношение на общинските проекти. За тази цел в новата Програма авансовите плащания по общинските проекти ще се извършват едва след приключването на процедурите по обществените поръчки,” съобщи ресорният зам.-министър. Той допълни, че освен това за всеки един проект ще се прилага подходът „анализ, разходи и ползи”. Чрез него ще се постигне едно естествено приоритизиране и класифициране на проектите.

 

Зам.-министър Явор Гечев поясни още, че най-голям поток от средства ще се насочат към изграждането на пътища, тъй като чрез тях се осигурява нормалното изпълнение на всички жизненоважни дейности. Гечев допълни, че при изграждането на пътища, задължително ще се полагат и инсталации за широколентов интернет по местата, където такъв не е наличен.

 

Друг важен елемент за общините в новата ПРСР е, че ще се обръща внимание на спецификите на отделните населени места. Ако даден регион има традиции и дадености за развитие на зимен туризъм, то ще се дава приоритет на проекти, които са с такава насоченост.

 


Сподели в: