Върни се горе

 

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов ще вземе участие в Седмата министерска конференция за опазване на горите в Европа,  която ще се проведе на 20 и 21 октомври 2015 г. в Мадрид. Събитието е част от Общоевропейския политически процес „Горите на Европа”, който се осъществява чрез доброволни ангажименти, поети от 48 страни участници, в това число всички държави-членки на ЕС.

 

По време на Седмата министерска конференция в Мадрид ще бъде направена презентация за състоянието на горите в Европа. Основните теми са взаимодействието на горския сектор със зелената икономика, значението на горските екосистемни услуги и защитата на горите в променящата се среда. Специално внимание ще бъде обърнато на глобалните предизвикателства и трансграничните заплахи за горите, като ще бъдат потърсени възможности за сътрудничество. Очаква се да бъде направена и оценка на постиженията на процеса „Горите на Европа” в натрупания 25-годишен опит в неговото развитие. Ще бъде обсъдено предложението за актуализиране на паневропейската система от  критерии и индикатори за устойчиво управление на горите.

 

Общоевропейският политически процес за опазване на горите на Европа стартира през 1990 г., като през 2009 г. получава наименованието „Горите на Европа” (Forest Europe) и досега по него са проведени шест срещи на министерско равнище, като последната е през 2011 г. в Осло.

 

На съпътстващата извънредна министерска конференция ще бъдат обсъдени резултатите от дейността на Междуправителствения комитет за преговори (INC) за изготвяне на правно обвързващо споразумение за горите в Европа.

 

Сподели в: