Върни се горе

 

Утре, 21 август 2015 г., от 15.00 часа министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще присъства на официалното откриване на канализационна система и модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в село Пирне, Община Айтос. Двата обекта са изградени по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Сподели в: