Върни се горе

Държавен фонд „Земеделие” публикува на електронната си страница калкулатор за оценка на капацитета на земеделска техника, инструкции за използването му, декларация за самоходна техника и съгласувани от Министерството на земеделието и храните насоки за прилагане на критериите за оценка по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Калкулаторът е разработен в съответствие с утвърдената от министъра на земеделието и храните методика за оценка на капацитета на земеделската техника, заявена за подпомагане по подмярката.  Калкулаторът, насоките и други важни документи, можете да намерите на сайта на ДФ „Земеделие“ - http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/

Сподели в: