Върни се горе

Ученици, от IX клас на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Вапцаров", с. Средище, обл. Силистра посетиха животновъдното стопанство на фирма "Доверие-09" ЕООД. Стопанството е модернизирано по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). То се намира в землището на с. Попрусаново, общ. Кайнарджа. Събитието е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), под надслов: „Супер фермер“.

Собственикът е бенефициент по подмярка 4,1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата. Неговата инвестиция е за технологична модернизация на кравеферма, като е закупена специализирана селскостопанска техника – трактор, сеялки и други.  Стойността на получената субсидия е 189 254 лв.

Учениците се запознаха с основните етапи при отглеждането на животните, както и с начина на използване на земеделските машини.

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: