Върни се горе

     Ученици, завършващи средния курс на обучение в Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово се запознаха с отглеждането на лешникови насаждения в с. Левски, Област Варна. Посещението е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), която се провежда под надслов: „Супер фермер“.

     Учениците се обучават в специалностите „Земеделец“ и „Селско стопанство“. Те се запознаха с основните етапи при развитието на лешниковите фиданки, както и със специфичните климатични и почвени изисквания, и дейностите при отглеждането им. Собственикът на стопанството Пламен Паунов показа и част от техниката, с която разполага стопанството. За развитието и повишаване на конкурентоспособността си, той е кандидатствал по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Бенефициентът  има реализиран проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата. Неговата инвестиция е за закупуване на техника – трактор и пръскачка за обработка на трайните насаждения. Стойността на получената субсидия е в размер на 52 354  лв.

     Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: