Върни се горе

      Учениците от Професионална гимназия по селско стопанство „Иван Владимирович Мичурин“, с. Долни Чифлик, Област Варна посетиха стопанството на „Балканагро 2008“, намиращо се в с. Голица. Децата са от IX и X клас. Мероприятието е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) – под надслов: „Супер фермер“.

      Собствениците на стопанството се занимават с отглеждане на лавандула, като общата площ на поддържаните от тях насаждения е 150 дка. Те са бенефициенти по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Проектът им е за създаване на биологични трайни насаждения и закупуване на земеделска техника за отглеждането на културите. Стойността на одобрената субсидия е в размер на 129 797 лв.

      Земеделските производители обясниха на учениците спецификите при отглеждането лавандулата, като обърнаха внимание, че преди да започнат засаждането на дългогодишната етерично-маслена култура е необходимо площите да са добре почистени. Децата научиха и любопитни факти за лавандулата, като силно впечатление им направи това, че тя издържа на -30 градуса С. 

      Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: