Върни се горе

       „Маклер-Комерс“ ЕООД представи производството си на млечни продукти на ученици от XII клас на Професионална гимназия по земеделие „Климент Тимирязев“, гр. Завет. Те учат в направлението селско стопанство със специалности – икономисти и монтьор на селскостопанска техника. Събитието е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) – под надслов: „Супер фермер“.

       На учениците бе представен производствения процес в предприятието. Те видяха на живо как се приготвят различни видове кашкавали, сирена и извара. Запознаха се и с наличните технологични мощности и капацитета им на работа.

       „Маклер - Комерс“ е бенефициент по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Проектът е за изграждане на биoгаз инсталация за собствените нужди на предприятието, както и за закупуване на ново и модернизирано технологично оборудване. Стойността на получената субсидия е 2 640 326 лв.

       Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: