Върни се горе

Ученици от местната Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива“ посетиха на черешова градина в землището на гр. Айтос. Те се  запознаха с оглеждането на черешовите култури в стопанството на Красимир Кайчев. Децата са от XII клас и се обучават в специалностите трайни насаждения и икономист земеделско стопанство. Събитието е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), която се провежда под надслов: „Супер фермер“.

Собственикът на стопанството е бенефициент по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Проектът е закупуване и въвеждане в експлоатация на специализирана техника, която да се използва в оглеждането на градината. Одобрената субсидия по проекта е в размер на 52 977 лв.

Фермерът запозна учениците с основните дейности по етапите при развитието на черешите, като торене, техническите изисквания към климатичните и почвените условия, както и с моментното състояние на растенията, които са в покой.

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: