Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Email: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 26.07.2018 г.

Дата на приключване: 26.08.2018 г.

Проект на Наредба


doc файл, 128,0 KB, качен на 26.07.2018 doc document

Проект на доклад (мотиви)


doc файл, 111,5 KB, качен на 26.07.2018 doc document