Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“.

Email: IDimitrova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 31.10.2019 г.

Дата на приключване: 02.12.2019 г.