Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието и храните

Електронни адреси: ADeleva@mzh.government.bg и

SAleksandrova@mzh.government.bg.

 

Дата на откриване: 29.05.2024 г.

Дата на приключване: 12.06.2024 г.