Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: VKurteva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 11.12.2023 г.

Дата на приключване: 10.01.2024 г.