Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“, МЗм

Електронни адреси: MIVelinova@mzh.government.bg и AEncheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 06.06.2019 г.

Дата на приключване: 08.07.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 112,5 KB, качен на 06.06.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 114,9 KB, качен на 06.06.2019 docx document