Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: lchakrakchieva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 01.03.2022 г.

Дата на приключване: 31.03.2022 г.

Проект на Наредба


docx файл, 33,5 KB, качен на 01.03.2022 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 131,7 KB, качен на 01.03.2022 docx document