Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 12.10.2023 г.

Дата на приключване: 13.11.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 66,4 KB, качен на 12.10.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 129,4 KB, качен на 12.10.2023 docx document