Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Растениевъдство и биологично производство“;
Email:  AVVelichkov@government.bg, RBStoimenova@mzh.government.bg
Дата на откриване: 09.01.2018 г.
Дата на приключване: 09.02.2018 г.

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис)


Предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол, oтговорна дирекция „Растениевъдство и биологично производство“; AVVelichkov@government.bg; RBStoimenova@mzh.government.bg Дата на откриване: 09.01.2018 г. Дата на приключване: 09.02.2018 г.
pdf файл, 421,3 KB, качен на 09.01.2018 pdf document

Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис)предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев


със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол, публикувано на 29.08.2017 г.
doc файл, 169,5 KB, качен на 29.08.2017 doc document