Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“
Email: GPramatarov@mzh.government.bg, MFileva@mzh.government.bg
Дата на откриване: 08.02.2018 г.
Дата на приключване: 11.03.2018 г.

Проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ


(отговорна дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“; GPramatarov@mzh.government.bg; MFileva@mzh.government.bg. Дата на откриване: 08.02.2018 г. Дата на приключване: 11.03.2018 г.)
pdf файл, 495,2 KB, качен на 08.02.2018 pdf document