Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Поземлени отношения и комасация“ 
Email:  adeleva@mzh.government.bg
Дата на откриване: 11.01.2018 г.
Дата на приключване: 11.02.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост


(Отговорна дирекция – „Поземлени отношения и комасация“
/Email: adeleva@mzh.government.bg /
Дата на откриване: 11.01.2018 г. /Дата на приключване: 11.02.2018 г.)
pdf файл, 308,5 KB, качен на 11.01.2018 pdf document