Върни се горе

Крайният срок за подаване на документи от кандидатите е 17,30 часа на 13.08.2021 г. Ще се разглеждат единствено документи, които са регистрирани в деловодството на МЗм преди изтичането на този срок.